web analytics

“มาร์ค” กับ 9 ปีคลองโยง โฉนดชุมชนแห่งแรก

thumbnail

แชร์เนื้อหานี้!

นายจิตกร บุษบา หรือปู คอลัมนิสต์นสพ.แนวหน้า และพิธีกรช่องฟ้าวันใหม่ ได้โพสเกี่ยวกับการไปเยี่ยมงานทำบุญ 9 ปีโฉนดชุมชน ณ สหกรณ์บ้านคลองโยงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สค. ที่ผ่านมาว่า

รอยยิ้มนี้…แสดงออก, บอกว่า ‘รัก’
อ้อมกอดนี้บอก-สมัครสัมพันธ์มั่น
‘คลองโยง’ นี้, โยงหัวใจเขาใกล้กัน
คือสัมพันธ์สนิทใจไม่จอมปลอม
.
นโยบายโดดเด่น-เห็นชีวิต
จึงให้สิทธิทำกินแผ่นดินหอม
กฎหมายเมื่อใช้ดีประนีประนอม
คนก็พร้อมตอบรับและจับใจ
.
ครั้นเมื่อเขากลับมาหาอีกคราหนึ่ง
อ้อมกอดจึงบอกรักประจักษ์ได้
ว่า ‘ความรัก’ ที่ต่างมี–ดีเพียงใด
โยงคนให้เป็นหนึ่ง…ซึ้งใจกัน
…………
นายบุญลือ เจริญมี ประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง ระบุว่า หลังรับมอบโฉนดชุมชน 1,803 ไร่ จากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ที่มีวัตถุประสงค์ให้จัดการที่ดินในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วม ที่ไม่ใช่เพียงต้องการให้เกษตรกรมีที่ดินที่มั่นคง แต่ต้องผลิตอาหารที่ปลอดภัยป้อนสู่ตลาดด้วย จึงมีการรวบรวมชาวบ้านเพื่อทำเกษตรที่ปลอดภัย แต่ยังไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ เพราะการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลา ขณะที่ผลผลิตช่วงแรกก็น้อยกว่าปกติ รายได้จึงไม่เพียงพอต่อภาระและหนี้สิน แม้เกษตรกรจะสามารถกำหนดราคาได้เอง แต่สหกรณ์ฯ ก็ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนและระบบการจัดการ รวมถึงช่องทางการจำหน่าย ทำให้ปัจจุบัน เกษตรกรบางส่วนต้องหันไปผลิตในรูปแบบเดิมและพึ่งพาสารเคมี
……….

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี ที่นำข้อเรียกร้องของภาคประชาชนไปสานต่อ นำมาสู่การมอบโฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2554 ระบุว่า การที่ชุมชนมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองเป็นเพียงก้าวแรก แต่ยังจำเป็นต้องพึ่งนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อส่งเสริมให้การใช้ประโยชน์ที่ดินยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ แต่ที่ผ่านมาแม้จะมีหลายนโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาเรื่องเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่หลักคิด จึงทำให้โฉนดชุมชนไม่คืบหน้ามากนัก มีเพียง 3 ชุมชน จาก 485 ชุมชน ที่ได้รับโฉนดชุมชน
………
สมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยง ได้ร่วมกันจัดทำระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ต้องการให้การจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรนำไปเพื่อใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงในการถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน รักษาพื้นที่เกษตรกรรม
.
โดยมีสาระที่สำคัญคือ โฉนดชุมชนเป็นการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งแปลงที่ดินร่วมกัน และสมาชิกเป็นเจ้าของครอบครองที่ดินและใช้ประโยชน์แบบรายบุคคลหรือครอบครัว และผู้ที่มีสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินคือ สมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินดั้งเดิมตกทอดสืบเนื่องกันมาตั้งแต่แรกจัดตั้งสหกรณ์บ้านคลองโยง และเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์
.
นอกจากนี้ กำหนดหลักเกณฑ์ห้ามซื้อขายที่ดิน แต่ที่ดินสามารถตกทอดไปยังทายาทโดยชอบธรรมของผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน การโอนที่ดินต้องให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือโดยการมอบเป็นมรดก โดยผู้รับที่ดินต้องมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในชุมชนเท่านั้น
.
ด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดินของสมาชิก ต้องใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ในการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยเท่านั้น ห้ามนำที่ดินไปทำธุรกิจอุตสาหกรรม และกิจกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และมีข้อตกลงร่วมกันว่า สมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันปรับรูปแบบการผลิตให้พัฒนาไปสู่การเกษตรกรรมยั่งยืน
………………….
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมาเยี่ยม ร่วมงานบุญ และเสวนากับพี่น้องชาวคลองโยง เกือบ 9 ปี หลังจากที่ได้มอบโฉนดชุมชนให้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้ม มิตรไมตรี และอ้อมกอดตามภาพ
.
เขาโพสต์ข้อความว่า “…หวังว่ารัฐบาลจะสานต่อนโยบายนี้และแก้ปัญหาเรื่องภาษีที่ดินและข้อบังคับสหกรณ์ให้พี่น้องชาวคลองโยงด้วย…”

ข้อมูลจากแฟนเพจ ปู จิตกร บุษบา

แชร์เนื้อหานี้!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top