web analytics

พัทลุงจ่อสร้างสนามบิน “ถาวร” ลงพื้นที่ศึกษาความเหมาะสม

thumbnail

แชร์เนื้อหานี้!

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ได้โพสในแฟนเพจเกี่ยวกับการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเหมาะสมการสร้างสนามบินในจังหวัดพัทลุง ดังนี้

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมและลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมและลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ประจำนายถาวร เสนเนียม) นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมี นายนริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง รายงานความเป็นมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง และนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง โดยกล่าวว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นนโยบายสำคัญของการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก ในปัจจุบันสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไป ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน จังหวัด การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จึงต้องการให้มีการพัฒนาด้านระบบการคมนาคมขนส่ง จึงเห็นควรให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุงเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบให้กรมท่าอากาศยาน ศึกษาความเป็นไปได้ในใช้พื้นที่ ประมาณ 1,000 กว่าไร่ ณ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ของศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว กรมการข้าว รวมทั้ง ผลกระทบของพื้นที่ใกล้เคียง การเชื่อมโยงทุกระบบการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางรางและทางอากาศ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการศึกษาประมาณ 6 เดือน ก่อนกระบวนการทำประชาพิจารณ์ต่อไป
ทั้งนี้ หากดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง
จะทำให้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง ตามนโยบายเชื่อมไทยสู่เมืองรองได้อย่างเต็มที่

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม…

Posted by ถาวร เสนเนียม on Tuesday, October 8, 2019

จากแฟนเพจ ถาวร เสนเนียม

แชร์เนื้อหานี้!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top